Reklamacije

U slučaju da naručeni proizvod nema fizička svojstva koja je obećao prodavac ili je prodavac poslao pogrešan proizvod, u pogrešnoj količini, pogrešnoj boji, itd. kupac može da uputi reklamaciju na robu pismenim putem na reklamacije@ladyfatal.rs. U slučaju pogrešne isporuke proizvoda, kupac mora odmah da obavesti prodavca, koji će pokušati da reši prigovor u najkraćem mogućem roku.

Prodavac će odgovoriti na pismeno obaveštenje u roku od 8 radnih dana od prijema obaveštenja. Ako utvrdi da je tvrdnja neopravdana, obavestiće kupca i vratiti mu proizvod o njegovom trošku, u slučaju da je u međuvremenu već primio proizvod koji je predmet prigovora.

Kao deo reklamacije, kupac može zatražiti zamenu robe ili povraćaj novca u iznosu kupoprodajne cene (u ovom slučaju iznos se može umanjiti za vreme korišćenja proizvoda, ali ne više od iznosa za koji se smanjila tržišna vrednost proizvoda).

Prodavac zadržava pravo da odbije reklamaciju u sledećim slučajevima:

  • Ako roba nije vraćena u originalnom pakovanju;
  • Ako kupac ne dostavi kopiju računa;
  • Ako se roba šalje pouzećem na adresu prodavca;
  • Ako su nepravilna ambalaža i otprema prouzrokovali mehanička oštećenja proizvoda ili oštećenja.

Prodavac ne snosi odgovornost u sledećim slučajevima:

  • Ako je proizvod oštećen usled nepravilne upotrebe, nepažnje ili namernog ponašanja kupca (ili trećih
    lica), mehaničkih oštećenja i oštećenja u slučaju više sile ili prirodnih katastrofa;
  • Za štetu nastalu tokom transporta od strane dostavne osobe.

Pin It on Pinterest